Tommy Jensen ApS

Revisionsfirma

REGISTRERET REVISIONSFIRMA

Vi er rådgiver og samarbejdspartner for mindre og mellemstore virksomheder over hele landet. 
I det daglige arbejde, bruger vi i vid udstrækning elektroniske løsninger til at servicere vores kunder.


I vores arbejde lægger vi stor vægt på at kende vores kunder.
Vi forsøger derfor at oparbejde en tæt kontakt til disse, således at vi kan yde en optimal rådgivning, idet det er vores erfaring, at et indgående kendskab til vores kunder sikrer at vores rådgivning svarer til den enkelte kundes ønsker og behov. Vores kunder spænder over hele spektret af dansk erhvervsliv.

REVISION

Vi reviderer alle former for årsrapporter.

For virksomheder, der ikke ifølge loven skal aflægge en revideret årsrapport, tilbyder vi reviews.                            
               

Desuden afgiver vi diverse erklæringer og attester til brug for offentlige myndigheder, finansieringsinstitutter, arbejdsløshedskasser mv.  

REGNSKAB

Vi udarbejder regnskaber for anpartselskaber, aktieselskaber og personligt ejede virksomheder, som sætter pris på en individuel behandling.
Herudover yder vi bogførings-assistance og administrativ service. 


Vi yder både generel økonomisk rådgivning og virksomhedsrelateret rådgivning for klienter, der har behov for en aktiv sparringspartner.